Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Webcam Logitech C505 HD 720P  × 1 930.000 
Tạm tính 930.000 
Giao hàng Nhập địa chỉ của bạn để xem các tùy chọn vận chuyển
Tổng 930.000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.