• https://phukienmaytinh.vn/
  • Thuộc sở Hữu:CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ THIÊN THANH
  • Mã số Thuế :0316517651
  • ĐC cửa Hàng :233/4 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh,Thành phố Hồ Chí Minh, Viêt Nam
  • Giờ Hành Chính: 0879.870.870
  • Ngoài Giờ : 0981.700.760 Tâm
  • Email: sales@phukienmaytinh.vn

Thời Gian Hoạt Động :

  • Bán Hàng :Từ 9h đến 17h Từ thứ 2 đến chủ nhật (trừ ngày lễ)
  • Sửa chữa gear/ Bảo Hành: Từ 9h đến 17h Từ thứ 2 đến Thứ 7 (trừ ngày lễ)
  • Ngoài giờ vui lòng hẹn trước.