Kiểm Tra Thời Gian Bảo Hành

Đang tìm kiếm...

Logitech số s/n ngoài hộp và bên trong hộp sẽ khác nhau tham khảo lý do Tại Đây

Vì Shop muốn khách hàng trực tiếp mở seal nên shop chỉ lưu S/N bên ngoài .

Vì vậy Quý Khách kiểm tra bảo hành bằng s/n bên trong sẽ không tìm thấy.Trường hợp này quý khách vui lòng check bảo hành bằng s/n trên phiếu bảo hành hoặc nhập sdt Ví Dụ:

0879870870 hoặc 84879870870

LƯU Ý :Check bảo hành chỉ áp dụng cho hàng mới,Hàng đã sử dụng sẽ bảo hành theo tem bảo hành của shop.